Αρχική arrow Προσωπικότητες arrow Ματακίδης Χριστόδουλος
Ματακίδης Χριστόδουλος Εκτύπωση E-mail

Ο Χριστόδουλος Ματακής ή Ματακίδης υπήρξε μια ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της επανάστασης του '21 στη Σάμο. Γεννήθηκε στο Βαθύ το 1799 και πέθανε στη Σύρο το 1847. Σπούδασε στη Σχολή της Πάτμου, όπου έλαβε αξιόλογη μόρφωση. Έλαβε μέρος στον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα και λόγω των ικανοτήτων του εξελέγη αντιπρόσωπος της Σάμου και συμμετέσχε σε όλες σχεδόν τις Εθνοσυνελεύσεις ως πληρεξούσιος της Σάμου. Το 1821 συμμετείχε μαζί με τον Χριστόδυλο Καψάλη στην Α΄Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Το 1827 ως παραστάτης της Σάμου στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας κατέθεσε πρόταση περί Κυβερνήσεως της Ελλάδος η οποία έγινε τελικά δεκτή. Στην πρότασή του μεταξύ των άλλων ανέφερε και τα εξής: … προβάλλω ότι είναι καλόν η Κυβέρνησις της Ελλάδος εκτός της δικαστικής εξουσίας να συνίστατι από δύο σώματα. Το μεν Βουλευτικόν από τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Ελλάδος, η Δε Νομοτελεστική εξουσία να αφιερωθή εις έναν Κυβερνήτην … Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε ως πρώτο Κυβερνήτη τον κόμη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το 1828 εξελέγη μαζί με άλλους Καρμανιόλους επαρχιακός δημογέρων της Σάμου (Χ. Ματακίδης, Ιω. Σφοίνης, Ιω. Λεκάτης, Μαν. Γαρουφαλής, Κων. Τζουβαλτζής). Το 1831 με τον Μαν. Γαρουφαλή ασχολείται με εκδοτικές δραστηριότητες στο τυπογραφείο Σύρου. Το 1831 βρίσκεται στο Νάυπλιο απ΄όπου απευθύνεται στον Κ. Ασώπιο για την έκδοση του Λεξικού του Άνθιμου Γαζή. Πράγματι το τρίτομο λεξικό καταφέρνει να το εκδώσει μαζί με τον Κ. Γκαρπολά το 1835. Όταν η Σάμος γίνεται ηγεμονία προτιμά την αυτοεξορία στην Ελλάδα, όπως και οι άλλοι κορυφαίοι Καρμανιόλοι. Από την Α΄ Γενική Συνεέλυση της Ηγεμονίας κηρύσσεται «απόβλητος και απαράδεκτος εις την πατρίδα». Σε κατάλογο Σαμίων μεταναστών που συντάχθηκε το 1837 στην Χαλκίδα καταγράφεται και η οικογένεια του Χριστ. Ματακίδη αποτελούμενη από έξι μέλη.

Ο Χ. Ματακίδης, μετά την άφιξη του Όθωνα, διορίστηκε δικαστής, πρωτοδίκης στο Νάυπλιο, αλλά εξαιτίας της αντίθεσής του προς τον Γραμματέα της Δικαιοσύνης Γ. Α. Ράλλη παύθηκε και μετετέθη ως συμβολαιογράφος στην Αθήνα. Διετέλεσε και συμβολαιογράφος της Εθνικής Τράπεζας, αλλά είχε πολύ μικρές αποδοχές και δεν μπορούσε να θρέψει την οικογένειά του. Τελικά αρρώστησε, επέστρεψε στο Ναύπλιο και τέλος στη Σύρο όπου και πέθανε το 1847.


  1. Το βιογραφικό σημείωμα στηρίχθηκε στα εξής: Επ. Σταματιάδης, Σαμιακά, τόμ. Δ΄, σ. 545. Α. Σεβαστάκης, Το κίνημα των Καρμανιόλων, ΠΙΣΜΔ, Αθήνα 1996, σ. 133, Ο ίδιος, «Το στρατοπολιτικόν σύστημα Σάμου και η Κεντρική Ελληνική Διοίκηση», σαμιακές Μελέτες Ι, Αθήνα 1995, σ. 96-120. Μ. Βουρλιώτης, Καρμανιόλοι και βιβλίο (1800-1833), Αθήνα 1990. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999, σ. 209-240.